travel news

ชายหาดหัวหิน

ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประจวบคีรีขันธ์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับวันวาน ชายหาดหัวหินคือสถานที่พักตากอากาศของชนชั้นสูงในเมืองไทย และในวันนี้ชายหาดแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวแถวหน้าของประเทศ ซึ่งทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ บริเวณชายหาดที่ทอดตัวยาวถึง 5 กิโลเมตรนั้น แน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเก็บเกี่ยวความสุขริมชายทะเลหัวหินกันอย่างคับคั่ง รีสอร์ตหรูผุดขึ้นมากมายราวดอกเห็ด

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดตราไปรษณียากร

ไปรษณีย์ไทยมีประวัติอันยาวนานและให้บริการประชาชนด้วยดีเสมอมา ค้นหาประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการไปรษณีย์ได้ที่ พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดตราไปรษณียากร เป็นสถานที่จัดแสดง ประวัติการไปรษณีย์ไทยและวิวัฒนาการตราไปรษณียากรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสถานที่จัดแสดงตราไปรษณียากรดวงแรกของไทย “โสฬศ” ในสมัยรัชกาลที่ 5 และตราไปรษณียากรต่างๆของประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์อีกด้วย