health news

แพทย์ห่วงวัยทำงาน “เนื่องในวันแรงงาน”

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงาน เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงาน สาเหตุจากการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือทำงานหนักเกินความสามารถของร่างกาย เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงใช้โอกาสนี้ขอให้ผู้ใช้แรงงานดูแลสุขภาพตนเองและระวังโรคซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงาน

น้ำดื่มไทยปลอดภัยจากไมโครพลาสติก

ซินโครตรอนใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด พิสูจน์ความปลอดภัยของน้ำดื่มบรรจุขวดในไทย พบมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนน้อยมาก เฉลี่ยแค่ 2 อนุภาคต่อน้ำ 1 ลิตร เชื่อปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ หัวหน้าทีมวิจัยเรื่องไมโครพลาสติกของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้เอง นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการหลายแห่งทั้งในยุโรปและอเมริกา