ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคสนามและแผนกเพลงและการละคร

เมื่อปีที่แล้ว DAVP ได้รวมเข้ากับคณะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคสนามและแผนกเพลงและการละครเพื่อจัดตั้งหน่วยงานใหม่ – สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับรัฐบาล ใช้เวลาประมาณ Rs 1,286 crore ในปี 2016-17 เมื่อโฆษณาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลแผนการโครงการและเหตุการณ์ต่างๆผ่านสื่อต่างๆได้รับแจ้งเมื่อปีที่แล้ว

จำนวนเงินที่เอเจนซี่โฆษณาใช้จ่ายในปี 2016-17 สูงกว่า Rs ร้อยละ 8.15 1.188.85 crore ที่ใช้ไปในปี 2015-16 DAVP ใช้เวลา Rs ในปีพ. ศ. 2557 – พ.ศ. 2520-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชาวาร์ธานสิงห์ Rathore ได้กล่าวในจดหมายตอบรับเป็นจำนวน 998.34 ล้านตำแหน่ง แหล่งข่าวกล่าวว่าการศึกษานี้จะช่วยให้รัฐบาลเข้าใจว่าสื่อใดที่จะใช้เผยแพร่โครงการของรัฐเฉพาะเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคสนามและแผนกเพลงและการละคร