ขั้นตอนง่ายๆของการจัดฟันแบบใส invisalign

ขั้นตอนง่ายๆของการจัดฟันแบบใส invisalign การจัดฟันแบบใสนอกจากช่วยรักษาฟันที่เรียงตัวผิดปกติได้แล้ว ยังช่วยเสริมบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานพบปะผู้คนในแต่ละวัน การจัดฟันแบบใสแทบจะมองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟันเลยเวลาคุณยิ้ม

ประเภทของการจัดฟันแบบใส Invisalign

ทุกที่ทั่วประเทศไทยจะมีการจัดฟันแบบใสในทุกๆ จังหวัด ไม่แตกต่างกัน ที่นิยมกันจะมี 3 ประเภท ดังนี้

1. Invisalign Lite เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ใช้เครื่องมือประมาณ 14 ชิ้น ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 4-12 เดือน
2. Invisalign i7 สำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันซ้อนกันเพียงเล็กน้อย หรือผู้ที่เคยจัดฟันแล้วไม่ได้ใส่ รีเทนเนอร์ การจัดฟันประเภทนี้ ใช้เครื่องมือ ประมาณ 7 ชิ้นหรือน้อยกว่า ใช้ระยะเวลาแค่ 2-4 เดือน เท่านั้น
3. invisalign full ประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซ้อนหรือเกกันค่อนข้างมาก ใช้เครื่องมือ 15 ชิ้นขึ้นไป ระยะเวลาการจัดฟัน 6 เดือนขึ้นไป

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Invisalign

1. เป็นเครื่องมือใส ทำให้แทบมองไม่เห็นเครื่องมือเลย เพิ่มความมั่นใจเวลายิ้ม
2. ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก เครื่องมือจัดฟันแบบใส สามารถถอดออกเองได้ เวลารับประทานอาหารหรือเวลาทำความสะอาดฟัน ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาช่องปาก
3. ลดความระคายเคือง การจัดฟันแบบใสนอกจากช่วยให้ฟันเคลื่อนที่เร็วแล้ว ยังเจ็บน้อยกว่าการใช้เหล็กดัดฟันที่จะระคายเคืองต่อเหงือกได้มากกว่า
4. เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เพราะไม่ต้องมาพบแพทย์บ่อยๆ

ขั้นตอนง่ายๆของการจัดฟันแบบใส มีดังนี้

1. เลือกคลีนิคที่สะดวกและเข้าพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจประเมินฟันเบื้องต้น และวางแผนในการรักษา
2. เริ่มต้นทำการรักษา แพทย์จะสร้างภาพด้วยระบบ 3 มิติ หรือพิมพ์ฟัน หลังจากกำหนดแผนการรักษาแล้ว แพทย์จะจัดชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่เหมาะสมให้คุณ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาการรักษา
3. เข้าพบแพทย์ตามนัด เมื่อใส่เครื่องมือชุดแรกแพทย์จะเริ่มนัดใส่เครื่องมือชุดต่อไปทุก 1-2 สัปดาห์ และนัดเข้ามาติดตามผลในทุก 6 สัปดาห์
4. เมื่อการรักษาสิ้นสุดแล้ว แพทย์จะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์ ควรเข้าไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการใส่รีเทนเนอร์

ขั้นตอนง่ายๆของการจัดฟันแบบใส invisalign